E-mail : info.waaf@yahoo.com
Phone : +389 46 200 - 032

Folklore Festivals

Интернационален Фолклорен Фестивал “Св. Климент Охридски” 04-08 Август 2019

04 Aug 2019 - 08 Aug 2019
Директор: Миленко Андрески Рок за аплицирање: 20 Јули 2019 ОХРИД Охрид – градот на светлината е вековна ризница на македонската култура...
Apply Now!
79€

Интернационален Детски Фолклорен Фестивал “Охридски Бисер” 25-29 Јули 2019

25 Jul 2019 - 29 Jul 2019
Директор: Миленко Андрески Рок за аплицирање: 20 Јуни 2019 ОХРИД Охрид – градот на светлината е вековна ризница на македонската култура...
Apply Now!
79€

Интернационален Фолклорен Фестивал “Александар Македонски” 18-22 Јули 2019

18 Jul 2019 - 22 Jul 2019
Директор: Миленко Андрески Рок за аплицирање: 30 Јули 2019 ОХРИД Охрид – градот на светлината е вековна ризница на македонската култура...
Apply Now!
65€

Интернационален Фолклорен Фестивал “Охридско Сонце” 17-21 Јули 2019

17 Jul 2019 - 21 Jul 2019
Директор: Александар Петрески Рок за аплицирање: 20 Јули 2019 ОХРИД Охрид – градот на светлината е вековна ризница на македонската култур...
Apply Now!
60€

Интернационален Фолклорен Фестивал “Денови на Охрид” 11-15 Јули 2019

11 Jul 2019 - 15 Jul 2019
Директор: Јован Јоноски Рок за аплицирање:затворен ОХРИД Охрид – градот на светлината е вековна ризница на македонската ...
Apply Now!
61€

Интернационален Фолклорен Фестивал “Охридски Ѓердан” 04-08 Јули 2019

04 Jul 2019 - 08 Jul 2019
Директор: Јован Јоноски Рок за аплицирање:затворен ОХРИД Охрид – градот на светлината е вековна ризница на македонската ...
Apply Now!
61€
}